1 มี.ค. 2565

หากบุตรตายแล้ว พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง จะทำให้กลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

การที่ชายหญิงอยู่กินกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อมีบุตร ปกติแล้วย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ แต่จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อก็ต่อเมื่อพ่อได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือพ่อกับแม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง ซึ่งการจดทะเบียนสมรสในภายหลังนี้มีผลย้อนหลังทำให้กลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อตั้งแต่วันที่เกิดเลย

การที่พ่อแม่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มีอำนาจปกครองบุตรและอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ และก็ทำให้บุตรมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย หากมีผู้ใดทำให้บุตรตาย พ่อแม่ก็สิทธิในการรับมรดกของบุตร รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ที่ทำให้บุตรตายด้วย

มีคดีหนึ่ง นางสาว จ. เป็นลูกของพ่อ ป. และแม่ ค. ซึ่งพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และพ่อ ป. ก็ไม่ได้จดทะเบียนรับ นางสาว จ. เป็นบุตรด้วย วันหนึ่ง นางสาว จ. ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อน แล้วเกิดอุบัติเหตุรถยนต์มาชนรถมอเตอร์ไซค์ที่นางสาว จ . ซ้อนท้าย ทำให้นางสาว จ. ตาย รถยนต์มีบริษัทประกันภัยที่ต้องจ่ายค่าเสียหายแทนเจ้าของรถยนต์ พ่อ ป. และแม่ ค. จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ตนต้องขาดไร้การอุปการะเลี้ยงดูจาก นางสาว จ. แต่ก่อนที่พ่อ ป. และแม่ ค. จะไปเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว พ่อ ป. กับแม่ ค. เคยได้ไปจดทะเบียนสมรสกันมาก่อนแล้ว ปัญหาก็มีอยู่ว่า เมื่อนางสาว จ. ตายแล้ว พ่อ ป. กับแม่ ค. ไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง จะทำให้ นางสาว จ. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อ ป. อันจะทำให้พ่อ ป. มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ หรือไม่ 

คดีนี้ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยในประเด็นปัญหาดังกล่าวไว้ว่า แม้นางสาว จ. ตายไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อพ่อ ป. และแม่ ค. จดทะเบียนสมรสกัน ย่อมมีผลทำให้นางสาว จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่นางสาว จ. เกิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1557 นางสาว จ. จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูพ่อ ป. กับแม่ ค. การที่เจ้าของรถยนต์ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ที่นางสาว จ. ซ้อนท้าย ทำให้นางสาว จ. ตาย จึงทำให้ พ่อ ป. กับแม่ ค. ขาดไร้อุปการะ พ่อ ป. จึงมีสิทธิเรียกค่าขาดไร้ออุปการะจากบริษัทประกันภัยได้ ปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6436/2562

เรื่องนี้จึงสรุปได้ว่า แม้ว่าบุตรจะตายไปแล้ว แต่ต่อมาพ่อกับแม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง ก็มีผลทำให้บุตรนอกกฎหมายของพ่อ กลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อนับตั้งแต่วันที่ลูกเกิด พ่อจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ได้

ณัฐกิตติ์ สมสุข เขียน

กฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่อยู่ใกล้ชิดกับเราตั้งแต่เกิดจนตาย หากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ที่ 

Line ID: @871wnshx    Facebook: TheThaiLawyer   Email: thethailawyer@gmail.com


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น