แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แสดงบทความทั้งหมด

12 พ.ย. 2564

ค้างค่างวดเช่าซื้อรถ โดนบอกเลิกสัญญา แต่เรียกค่าขาดราคาไม่ได้

เรื่องมีอยู่ว่า 

            นาย ส. ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถจาก บริษัท ส. ในราคา 5 แสนกว่าบาท ต้องจ่ายค่างวด 60 งวด แต่นาย ส. จ่ายค่างวดไปเพียง 11 งวด ก็ไม่จ่ายซะแล้ว บริษัท ส. จึงมีจดหมายทวงให้ นาย ส.จ่ายค่างวดที่ค้าง ภายใน 30 วัน  หากไม่จ่ายก็ให้ถือว่าจดหมายฉบับนี้เป็นการบอกเลิกสัญญา

            ต่อมา ปรากฏว่า นาย ส. ไม่จ่ายเงินตามจดหมายทวง บริษัท ส. ตามหารถคันที่ให้เช่าซื้อเจอ จึงยึดเอากลับคืนไปก่อนที่จะครบ 30 วันตามจดหมายบอกเลิกสัญญา โดยนาย ส. ก็ไม่ได้ขัดขืนแต่กลับยินยอมให้ บริษัท ส. เอารถไปด้วย โดย บริษัท ส. ได้จัดทำใบรับมอบและตรวจสภาพรถ และบันทึกการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและส่งมอบทรัพย์คืนไว้ด้วย

            ต่อมา บริษัท ส. ฟ้อง นาย ส. ให้จ่ายเงินที่ค้าง ค่าขาดราคา และค่าขาดประโยชน์ ตามสัญญาเช่าซื้อ รวมเป็นเงิน 2 แสนกว่าบาท


18 ก.ย. 2556

บิดาทำสัญญาค้ำประกันแล้วตาย ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันจะตกถึงทายาทหรือไม่

          บิดาของนาย ก. ไปทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้นาย ข. และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาบิดาของนาย ก. ตายลง แม้ว่านาย ข. ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ นาย ก. ซึ่งเป็นทายาทก็ต้องรับไปทั้งหน้าที่และความรับผิดของบิดาที่มีต่อเจ้าหนี้ แต่ไม่ต้องรับผิดเกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

สัญญาค้ำประกันตกถึงทายาท

10 ก.ย. 2553

การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้

การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ จะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้ (มาตรา 350) ซึ่งการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแห่งหนี้ ตามมาตรา 349 เช่นกัน

แปลงหนี้ใหม่

28 ส.ค. 2553

Servitude | ภาระจำยอม

ภาระจำยอม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภารจำยอมอันเป็นเหตุ ให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงด เว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่ อสังหาริมทรัพย์อื่น

ภาระจำยอม

18 ส.ค. 2553

บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน

บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน เมื่อผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ได้ให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้เงินให้ ผู้ค้ำประกันซึ่งชำระหนี้แทนดังกล่าว จะยังมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันร่วมกันอีกคนหนึ่งได้หรือไม่?
บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน