แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ครอบครองของผิดกฎหมาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ครอบครองของผิดกฎหมาย แสดงบทความทั้งหมด

8 พ.ย. 2556

แม้เป็นของผิดกฎหมายก็มีสิทธิครอบครอง

          ของๆใครก็รัก ของๆใครก็หวง ไม่อยากให้หลุดมือไปจากตัวเอง ไม่ว่าจะได้ของสิ่งนั้นมาด้วยวิธีการอย่างไร ก็อยากจะหวงแหนรักษาให้อยู่กับตัวเอง ครอบครองไว้กับตัวเอง
          การครอบครองย่อมมีมาพร้อมกับสิทธิครอบครอง คนที่จะได้สิทธิครอบครองในของสิ่งนั้น จะต้องยึดถือของสิ่งนั้นด้วยใจเจตนายึดถือเพื่อตนเอง ไม่ใช่ยึดถือของสิ่งนั้นไว้เพื่อคนอื่น
สิทธิครอบครอง