แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ครอบครัว แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ครอบครัว แสดงบทความทั้งหมด

1 มี.ค. 2565

หากบุตรตายแล้ว พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง จะทำให้กลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

การที่ชายหญิงอยู่กินกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อมีบุตร ปกติแล้วย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ แต่จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อก็ต่อเมื่อพ่อได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือพ่อกับแม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง ซึ่งการจดทะเบียนสมรสในภายหลังนี้มีผลย้อนหลังทำให้กลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อตั้งแต่วันที่เกิดเลย

การที่พ่อแม่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มีอำนาจปกครองบุตรและอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ และก็ทำให้บุตรมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย หากมีผู้ใดทำให้บุตรตาย พ่อแม่ก็สิทธิในการรับมรดกของบุตร รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ที่ทำให้บุตรตายด้วย

มีคดีหนึ่ง นางสาว จ. เป็นลูกของพ่อ ป. และแม่ ค. ซึ่งพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และพ่อ ป. ก็ไม่ได้จดทะเบียนรับ นางสาว จ. เป็นบุตรด้วย วันหนึ่ง นางสาว จ. ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อน แล้วเกิดอุบัติเหตุรถยนต์มาชนรถมอเตอร์ไซค์ที่นางสาว จ . ซ้อนท้าย ทำให้นางสาว จ. ตาย รถยนต์มีบริษัทประกันภัยที่ต้องจ่ายค่าเสียหายแทนเจ้าของรถยนต์ พ่อ ป. และแม่ ค. จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ตนต้องขาดไร้การอุปการะเลี้ยงดูจาก นางสาว จ. แต่ก่อนที่พ่อ ป. และแม่ ค. จะไปเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว พ่อ ป. กับแม่ ค. เคยได้ไปจดทะเบียนสมรสกันมาก่อนแล้ว ปัญหาก็มีอยู่ว่า เมื่อนางสาว จ. ตายแล้ว พ่อ ป. กับแม่ ค. ไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง จะทำให้ นางสาว จ. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อ ป. อันจะทำให้พ่อ ป. มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ หรือไม่