แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ควบคุมตัว แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ควบคุมตัว แสดงบทความทั้งหมด

29 ส.ค. 2556

ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาเกิน 48 ชม.แล้วไม่ฝากขังต่อศาล

          กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียง 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับมาที่สถานีตำรวจหรือที่ทำการอื่นของพนักงานสอบสวนเท่านั้น เว้นเสียแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้พนักงานสอบสวนก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นานกว่านั้น แต่ถ้าไม่มีเหตุดังกล่าวและคงวคุมตัวผู้ต้องหาเกิน 48 ชั่วโมงแล้ว ก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป

ติดคุก