แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คำพิพากษาศาลฎีกา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คำพิพากษาศาลฎีกา แสดงบทความทั้งหมด

28 ส.ค. 2553

Servitude | ภาระจำยอม

ภาระจำยอม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภารจำยอมอันเป็นเหตุ ให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงด เว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่ อสังหาริมทรัพย์อื่น

ภาระจำยอม

18 ส.ค. 2553

บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน

บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน เมื่อผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ได้ให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้เงินให้ ผู้ค้ำประกันซึ่งชำระหนี้แทนดังกล่าว จะยังมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันร่วมกันอีกคนหนึ่งได้หรือไม่?
บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน