แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ค่าเสียหาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ค่าเสียหาย แสดงบทความทั้งหมด

26 มิ.ย. 2557

สิ่งของเสียหายจากการส่งของไปรษณีย์ไทย

เมื่อสิ่งของที่มีคนส่งมาหาเราทางไปรษณีย์เกิดความเสียหายเนื่องจากการส่งนั้น เราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างและเรียกร้องจากใคร ??

ไปรษณีย์เสียหาย