แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ค้ำประกัน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ค้ำประกัน แสดงบทความทั้งหมด

2 ก.พ. 2559

ผู้ค้ำประกันสัญญาลาศึกษา ไล่เบี้ยเอาเงินคืนจากผู้ผิดสัญญาลาศึกษาได้

กำลังเป็นข่าวโด่งดังในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ กรณีอดีตทันตแพทย์สังกัดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อปริญญาโทและเอกที่ต่างประเทศ แต่ไม่กลับมาชดใช้ทุนตามสัญญา จึงเป็นการทำผิดสัญญาลาศึกษา ก่อให้เกิดหนี้ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ตามสัญญา แต่อดีตทันตแพทย์รายดังกล่าวบ่ายเบี่ยงไม่ชดใช้ค่าเสียหายกับทั้งไม่มีทรัพย์สินใดๆในประเทศไทยที่จะบังคับคดีได้ ทำให้ผู้ค้ำประกันในสัญญาลาศึกษาต้องรับเคราะห์กรรมชดใช้เงินแทน รวมกว่า 10 ล้านบาท

มีประเด็นสงสัยที่ว่า ผู้ค้ำประกันสัญญาลาศึกษาจะทำอย่างไรได้บ้าง เมื่อตนได้ชำระเงินแทนผู้ผิดสัญญาลาศึกษา(ซึ่งเสพสุขสบายอยู่ต่างประเทศ) ไปแล้ว ??

18 ก.ย. 2556

บิดาทำสัญญาค้ำประกันแล้วตาย ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันจะตกถึงทายาทหรือไม่

          บิดาของนาย ก. ไปทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้นาย ข. และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาบิดาของนาย ก. ตายลง แม้ว่านาย ข. ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ นาย ก. ซึ่งเป็นทายาทก็ต้องรับไปทั้งหน้าที่และความรับผิดของบิดาที่มีต่อเจ้าหนี้ แต่ไม่ต้องรับผิดเกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

สัญญาค้ำประกันตกถึงทายาท

18 ส.ค. 2553

บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน

บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน เมื่อผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ได้ให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้เงินให้ ผู้ค้ำประกันซึ่งชำระหนี้แทนดังกล่าว จะยังมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันร่วมกันอีกคนหนึ่งได้หรือไม่?
บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน