แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จัดสรรที่ดิน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จัดสรรที่ดิน แสดงบทความทั้งหมด

5 ก.ค. 2557

ศาลยุติธรรมสั่งรื้อศาลพระภูมิ

          ถนนทางเข้าทางออกที่ดินบ้านเราที่ซื้อมาจากบริษัทนายทุนจัดสรรที่ดินแบ่งขาย ถือเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาจับจองซื้อที่ดินตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ ถึงแม้จะเป็นเจ้าของโครงการเองก็ไม่สามารถมาทำให้ทางอันเป็นสาธารณูปโภคนี้เสื่อมประโยชน์ในการใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินของเราได้

ศาลพระภูมิ