แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บัตรเครดิต แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บัตรเครดิต แสดงบทความทั้งหมด

10 มี.ค. 2565

เอาข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตของคนอื่นไปใช้โดยมิชอบ แม้ไม่ได้เอาตัวบัตรไปใช้ก็ผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ

ยุคสมัยปัจจุบันบัตรเครดิตเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระราคาสินค้าหรือบริการได้เป็นอย่างดี ทำให้เราได้ใช้สินค้าหรือบริการก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลัง สามารถผ่อนชำระค่าสินค้าได้ หรือใช้สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรูดบัตรที่ร้านค้าก็ได้โดยใช้ข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตนั้นเอง 

"บัตรเครดิต" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนการชำระด้วยเงินสดได้ บัตรเครดิตจึงเป็นหนึ่งในสิ่งของที่คนร้ายมักหมายปอง การที่คนอื่นเอาบัตรเครดิตของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยวิธีการใด ๆ เช่น ลักขโมยเอาบัตรเครดิตไปแล้วเอาไปใช้รูดซื้อสินค้าต่าง ๆ กฎหมายก็คุ้มครองและเอาผิดกับผู้ที่เอาบัตรเครดิตของเราไป โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่มาตรา 269/1 - 269/15 แต่ปัญหามีอยู่ว่า การที่คนร้ายเอาไปแต่เพียงข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตของเราไปใช้โดยมิชอบ แต่ไม่ได้เอาตัวบัตรเครดิตนั้นไปด้วย จะผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือไม่

(pixabay.com)