แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปฏิบัติราชการแทน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปฏิบัติราชการแทน แสดงบทความทั้งหมด

25 ส.ค. 2556

ปฏิบัติราชการแทน ต่างกับ รักษาราชการแทน

          กล่าวได้ว่าอำนาจย่อมมากับหน้าที่เสมอ เมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีอำนาจ เมื่อมีอำนาจก็ต้องมีหน้าที่ ตามกฎหมายปกครอง อำนาจหน้าที่นั้นเกิดจากกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ การทำนิติกรรมทางปกครอง ผู้กระทำต้องมีอำนาจตามกฎหมาย

ปฏิบัติราชการแทน ต่างกับ รักษาราชการแทน