แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ผู้ต้องหา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ผู้ต้องหา แสดงบทความทั้งหมด

31 ส.ค. 2556

สัญญาประกันตัวผู้ต้องหา เป็นเบี้ยปรับศาลลดเงินได้

          เมื่อท่านหรือญาติสนิทมิตรสหายของถูกตำรวจจับกุมในฐานะเป็นผู้ต้องหา ต้องนอนอยู่ในห้องขังเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยตัว เป็นธรรมดาที่ท่านต้องไม่สบายใจเมื่อเห็นเช่นนั้น ต้องการให้เขาได้ออกมาจากห้องขังเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างเป็นธรรม ท่านจึงต้องทำการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวเขาชัวคราวด้วยการประกันตัว ซึ่งอาจเพียงทำสัญญาประกันและหรือมีหลักประกันด้วยก็ตาม
ประกันตัวผู้ต้องหา

29 ส.ค. 2556

ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาเกิน 48 ชม.แล้วไม่ฝากขังต่อศาล

          กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียง 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับมาที่สถานีตำรวจหรือที่ทำการอื่นของพนักงานสอบสวนเท่านั้น เว้นเสียแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้พนักงานสอบสวนก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นานกว่านั้น แต่ถ้าไม่มีเหตุดังกล่าวและคงวคุมตัวผู้ต้องหาเกิน 48 ชั่วโมงแล้ว ก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป

ติดคุก