แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ผู้สนับสนุน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ผู้สนับสนุน แสดงบทความทั้งหมด

2 ก.ย. 2553

ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน

ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน เป็นเรื่องที่มีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเป็นความผิดที่กระทำโดยเจตนาเท่านั้น

ตัวการ เป็นเรื่องบุคคลหลายคนมีการกระทำผิดร่วมกัน และมีเจตนาที่จะกระทำผิดร่วมกัน

ผู้ใช้ เป็นเรื่องบุคคลมีเจตนาที่จะกระทำความผิด แต่ไม่ได้ลงมือกระทำความผิดด้วยตนเอง และไม่ได้ร่วมมือกระทำความผิดกับผู้ใด เป็นเพียงแต่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด

ผู้สนับสนุน เป็นบุคคลที่รู้ว่าผู้อื่นจะกระทำความผิดแล้วให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ลงมือกระทำความผิดได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือนั้น โดยตนไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วย

ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน