แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ผู้เขียนพินัยกรรม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ผู้เขียนพินัยกรรม แสดงบทความทั้งหมด

13 ส.ค. 2556

แบบของพินัยกรรม

แบบของพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทั้งหมด 7 แบบ ดังนี้
     1. พินัยกรรมแบบธรรมดา มาตรา 1656
     2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มาตรา 1657
     3. พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง มาตรา 1658
     4. พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารลับ มาตรา 1660
     5. พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา มาตรา 1663
     6. พินัยกรรมที่คนไทยทำในต่างประเทศ มาตรา 1667
     7. พินัยกรรมที่ข้าราชการทหารหรือทำการเกี่ยวข้องกับราชการทหารทำระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะการรบหรือการสงคราม มาตรา 1669

แบบพินัยกรรม