แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยานหลักฐาน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยานหลักฐาน แสดงบทความทั้งหมด

7 ก.ค. 2557

แอบบันทึกการสนทนาของเราเองใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้

          ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกล อุปกรณ์บันทึกต่างๆมีขนาดเล็กลงจนหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่ามีการแอบบันทึกภาพหรือบันทึกเสียงของเราไว้หรือไม่ เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการแอบบันทึกการสนทนาของเรากับคนอื่นเพื่อเก็บไว้เตือนความจำหรือพิสูจน์ความจริงในภายภาคหน้า ประเด็นที่น่าสนใจคือ หากมีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาล เราจะนำสิ่งที่เราแอบบันทึกไว้นั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้หรือไม่

แอบบันทึกเสียง