แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ภาระจำยอม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ภาระจำยอม แสดงบทความทั้งหมด

28 ส.ค. 2553

Servitude | ภาระจำยอม

ภาระจำยอม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภารจำยอมอันเป็นเหตุ ให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงด เว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่ อสังหาริมทรัพย์อื่น

ภาระจำยอม