แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มัดจำ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มัดจำ แสดงบทความทั้งหมด

28 ส.ค. 2556

เงินที่ให้หลังวันทำสัญญา ไม่ใช่มัดจำ

          มีปัญหามาปรึกษาทนายความของเราว่า ในวันทำสัญญาได้มีการส่งมอบเงินให้ไว้เพื่อเป็นการมัดจำว่าได้ทำสัญญากันขึ้น และในสัญญาได้ระบุว่าเงินที่ได้จ่ายเป็นค่างวดในส่วนที่เหลือนั้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำให้ริบได้หากฝ่ายนั้นทำผิดสัญญา ดังนี้ เงินที่จ่ายให้ภายหลังวันทำสัญญาจะถือเป็นมัดจำหรือไม่
มัดจำ