แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลูกหนี้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลูกหนี้ แสดงบทความทั้งหมด

10 ก.ย. 2553

การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้

การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ จะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้ (มาตรา 350) ซึ่งการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแห่งหนี้ ตามมาตรา 349 เช่นกัน

แปลงหนี้ใหม่