แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สมรสซ้อน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สมรสซ้อน แสดงบทความทั้งหมด

22 ธ.ค. 2557

สมรสครั้งหลังเป็นโมฆะ ไม่ใช่ทายาทโดยธรรม ไม่ได้มรดก

          มาจะกล่าวบทไปถึงแม่ม่ายนางหนึ่ง เมื่อสามีตายไปได้ไม่นาน นางต้องมาจัดการกับเรื่องมรดกของสามีนาง แต่เมื่อนางไปใช้สิทธิขอรับมรดกของสามี เจ้าหน้าที่กลับบอกนางว่าสามีของนางนั้นมีภริยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่ 2 คน จึงปฏิบัติตามคำขอของนางไม่ได้ นางจึงไปเสาะหาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร 


สมรสซ้อน