แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หนังสือมอบอำนาจ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หนังสือมอบอำนาจ แสดงบทความทั้งหมด

30 ส.ค. 2556

ไม่มีการรับรองลายพิมพ์นิ้วมือในหนังสือมอบอำนาจ

          การลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ นั้น นอกจากลายเซ็นที่จรดปากกาตวัดเป็นลายเส้นอย่างสวยงามแทนการเขียนชื่อตัวเองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้ว กฎหมายยังให้ท่านสามารถลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้น ลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อได้  แต่ทั้งนี้ต้องมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองการกระทำดังกล่าว
ลายพิมพ์นิ้วมือในหนังสือมอบอำนาจ