แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หลายคนค้ำประกัน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หลายคนค้ำประกัน แสดงบทความทั้งหมด

18 ส.ค. 2553

บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน

บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน เมื่อผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ได้ให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้เงินให้ ผู้ค้ำประกันซึ่งชำระหนี้แทนดังกล่าว จะยังมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันร่วมกันอีกคนหนึ่งได้หรือไม่?
บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน