แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แบ่งมรดก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แบ่งมรดก แสดงบทความทั้งหมด

24 ส.ค. 2556

การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

1. ต้องพิจารณาก่อนว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดหรือไม่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
          มาตรา 1620 ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำพินัยกรรม ไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของ ผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
          ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือ มีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่าย โดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรม ตามกฎหมาย
การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม