แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Civil Law แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Civil Law แสดงบทความทั้งหมด

13 ส.ค. 2556

แบบของพินัยกรรม

แบบของพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทั้งหมด 7 แบบ ดังนี้
     1. พินัยกรรมแบบธรรมดา มาตรา 1656
     2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มาตรา 1657
     3. พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง มาตรา 1658
     4. พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารลับ มาตรา 1660
     5. พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา มาตรา 1663
     6. พินัยกรรมที่คนไทยทำในต่างประเทศ มาตรา 1667
     7. พินัยกรรมที่ข้าราชการทหารหรือทำการเกี่ยวข้องกับราชการทหารทำระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะการรบหรือการสงคราม มาตรา 1669

แบบพินัยกรรม

10 ก.ย. 2553

การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้

การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ จะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้ (มาตรา 350) ซึ่งการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแห่งหนี้ ตามมาตรา 349 เช่นกัน

แปลงหนี้ใหม่

28 ส.ค. 2553

Servitude | ภาระจำยอม

ภาระจำยอม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภารจำยอมอันเป็นเหตุ ให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงด เว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่ อสังหาริมทรัพย์อื่น

ภาระจำยอม

18 ส.ค. 2553

บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน

บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน เมื่อผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ได้ให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้เงินให้ ผู้ค้ำประกันซึ่งชำระหนี้แทนดังกล่าว จะยังมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันร่วมกันอีกคนหนึ่งได้หรือไม่?
บุคคลหลายคนค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน

12 ส.ค. 2553

Lawyer is? นักกฎหมาย คือ?

นักกฎหมาย หมายถึง ผู้ที่ใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็นวิชาการประกอบการงานที่ตนปฏิบัติในสาขาต่าง ๆ เป็นคำรวมหมายความถึงผู้ประกอบการงานทางกฎหมายทุกประเภท ไม่เฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศาล ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย