แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Criminal Law แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Criminal Law แสดงบทความทั้งหมด

7 ม.ค. 2560

แม้ไม่ใช่ตำรวจก็จับคนร้ายได้

        หากเราประสบพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด เห็นโจรวิ่งราวกระเป๋า เห็นเขากำลังถูกข่มขืนกระทำชำเรา เห็นคนถูกทำร้ายหรือถูกฆ่า จะเรียกตำรวจให้มาจับคนร้ายก็คงจะไม่ทัน หากเรามีแรงกายและแรงใจมากพอที่จะจับคนร้ายได้แล้ว เราก็อยากจะช่วยจับคนร้ายไว้เพื่อให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป(ไม่ใช่ศาลเตี้ย) แต่นี่เราไม่ใช่ตำรวจนะจะจับคนร้ายได้ด้วยหรือ แล้วการจับคนร้ายของเรานั้น เราจะกลายเป็นคนผิดที่ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาไว้หรือไม่ เราสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ กรณีแบบนี้มีกฎหมายรองรับการกระทำของคนดีๆ อย่างเราไว้แล้ว

ขอบคุณภาพจาก Pithawat Vachiramon

5 ส.ค. 2556

ทำบัตรให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
          มาตรา 249 ผู้ใดทำบัตรหรือโลหธาตุอย่างใดๆ ให้มีลักษณะและ ขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ธนบัตรหรือ สิ่งใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือจำหน่ายบัตรหรือ โลหธาตุเช่นว่านั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          ถ้าการจำหน่ายบัตรหรือโลหธาตุดังกล่าวในวรรคแรก เป็นการ จำหน่าย โดยการนำออกใช้ดังเช่นสิ่งใดๆ ที่กล่าวในวรรคแรก ผู้ กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ปลอมเงิน

2 ก.ย. 2553

ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน

ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน เป็นเรื่องที่มีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเป็นความผิดที่กระทำโดยเจตนาเท่านั้น

ตัวการ เป็นเรื่องบุคคลหลายคนมีการกระทำผิดร่วมกัน และมีเจตนาที่จะกระทำผิดร่วมกัน

ผู้ใช้ เป็นเรื่องบุคคลมีเจตนาที่จะกระทำความผิด แต่ไม่ได้ลงมือกระทำความผิดด้วยตนเอง และไม่ได้ร่วมมือกระทำความผิดกับผู้ใด เป็นเพียงแต่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด

ผู้สนับสนุน เป็นบุคคลที่รู้ว่าผู้อื่นจะกระทำความผิดแล้วให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ลงมือกระทำความผิดได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือนั้น โดยตนไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วย

ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน

12 ส.ค. 2553

Lawyer is? นักกฎหมาย คือ?

นักกฎหมาย หมายถึง ผู้ที่ใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็นวิชาการประกอบการงานที่ตนปฏิบัติในสาขาต่าง ๆ เป็นคำรวมหมายความถึงผู้ประกอบการงานทางกฎหมายทุกประเภท ไม่เฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศาล ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย