แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ lawyer แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ lawyer แสดงบทความทั้งหมด

12 ส.ค. 2553

Lawyer is? นักกฎหมาย คือ?

นักกฎหมาย หมายถึง ผู้ที่ใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็นวิชาการประกอบการงานที่ตนปฏิบัติในสาขาต่าง ๆ เป็นคำรวมหมายความถึงผู้ประกอบการงานทางกฎหมายทุกประเภท ไม่เฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศาล ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย